Gå til innholdet

På Ideelt Barnevernsforum årlige konferanse i forrige uke, var barne- og likestillingsdepartementet representert med statssekretær Jorunn Hallaråker fra KrF. Hun forfektet tidlig innsats i barnevernet, men var derimot lite konkret om idelles plass og rolle.
Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF)
Hallaråker understrekte overfor de ideelle aktørene under IB-konferansen sterkt det sentrale målet om at færre barn skal måtte flytte hjemmefra. Regjeringen har som første prioritet at innsatsen skal inn tidlig, for å forebygge og gi støtte i hjemmet, og barna kan bli der.

Hallaråker understreket også behovet for flere aktører på barnevernsfeltet enn bare de offentlige.
— Kvaliteten blir bedre og kostnadene lavere dersom de offentlige aktørene får konkurranse av de private, påpekte hun i sitt innlegg.

Hun sa også at på samme måte som det må være flere typer leverandører må det være mangfold av tiltak. Da vil det finnes gode tiltak som passer alle familier.

Skuffet over lite konkret statssekretær
- Vi satte stor pris på at den nye statssekretæren i BLD stilte på IB-konferansen. Likevel var nok mange av konferansedeltakerne skuffet over at statssektæren i sitt innlegg ikke tematiserte det historiske stortingsvedtaket fra mai 2018 om å øke den ideelle andelen av institusjonsplassene i barnevernet fra dagens 20 til 40 %. Hallaråker var i det hele tatt svært lite konkret i omtalen av de ideelles plass og rolle i det framtidige barnevernet noe mange hadde klare forventninger til når den nye politiske ledelsen fra Kr.F møter det ideelle barnevernet samlet på ett brett. Denne muligheten kunne statssekretæren med fordel benyttet bedre, sier Asbjørn Sagstad i CRUX. Han sitter også i arbeidsgruppen til IB som arrangerte konferansen.

- Videre overrasket statssekretæren da hun underlig nok opererte med samlebetegnelsen «private aktører» istedenfor å framholde skillet mellom private kommersielle og private ideelle. Hallaråker ga i etterkant av innlegget uttrykk for at hun gjerne tar et eget oppfølgingsmøte med IB - noe som vi naturligvis vil følge opp, sier Asbjørn Sagstad.
Oppdatert