Gå til innholdet

Barneminister Solveig Horne (Frp) ba om å få besøke Foreldre & Barn avdelingen til Solstrand Barnevernsenter i Haugesund.

Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) på Solstrand 8.april
Tirsdag 8. april møtte statsråd Solveig Horne noen av de ansatte og ledelsen ved avdelingen. To uker tidligere stoppet hun den planlagte avviklingen av foreldre & barn sentre i region vest, til Bufdir som har fått i oppgave å avklare den faglige anbefalingen av hvordan denne målgruppen skal følges opp, kommer med sin anbefaling. Horne ankom Solstrand sammen med representanter fra embetsverket, partikollega og stortingsrepresentant fra Rogaland Bente Thorsen, samt representanter fra  Haugesund kommune og Bufetat.

En anerkjennelse 
Horne har besøkt virksomheten tidligere og ga uttrykk for sin opplevelse av Solstrand som et solid tiltak med høyt kvalitetsnivå og engasjerte medarbeidere.

- Det var et veldig hyggelig møte med statsråden. Når den øverste ansvarlige for barnevernet i Norge for andre gang selv ber om å få besøke Solstrand og Kirkens Sosialtjeneste, er det en anerkjennelse av tilbudet og viktigheten av det, sier seksjonssjef Asbjørn Sagstad.
 
- Å gå tidlig inn og hjelpe familier og barn før problemene blir større, er forebyggende og til det beste for alle. Vi ga uttrykk for at Foreldre & Barn-sentrenes arbeid bør være lovpålagt og være statens ansvar, ikke kommunenes, sier Asbjørn Sagstad og viser blant annet til fagmiljøene som skal bygges opp og viderutvikles.

Bedt om en redgjørelse
Solveig Horne har bedt om en redgjørelse hvor det økonomiske, organisatoriske og juridiske ansvaret for denne type arbeid skal avklares i løpet av høsten. Fra 2015 skal det være klart hvordan dette arbeidet skal drives videre. 
Oppdatert