Gå til innholdet

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i forrige uke. Når det gjelder ideell sektor generelt er det skuffende at regjeringen ikke legger frem planer for ideell vekst med tiltak på kort og lang sikt.

Dette var en helt klar bestilling fra et flertall på Stortinget til regjeringen i fjor høst. I en tid der behovene innenfor helse- og sosialsektoren vokser, samtidig som mangelen på fagpersonale blir stadig mer utfordrende, og innovasjon og diversifisering i tjenestene åpenbart er nødvendig, er det nedslående at regjeringen ikke har en visjon og en plan for hvordan samfunnet kan benytte seg av ressursene og engasjementet som ligger i ideell sektor.

Det positive er at regjeringen nå tar ansvar for de historiske pensjonskostnadene til ideell sektor. Samtidig gjelder oppgjørstidspunktet kun frem til 2010, slik at flere ideelle aktører fremdeles må balanseføre sine pensjonsforpliktelser og dermed får redusert egenkapital. Her burde virkningspunktet forskyves til 2018, noe Virke vil jobbe for.

Det er også positivt at helseminister Bent Høie nå ber helseforetakene om å vurdere tidsubestemte (løpende) avtaler i spesialisthelsetjenesten, men det gjenstår å se hvordan dette blir praktisert videre.
Oppdatert