Gå til innholdet

Statsbudsjettet for 2015 er lagt frem. Kirkens Sosialtjeneste savner tydelige tanker om samarnbeidet med ideelle organisasjoner.

Seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe
- Generelt kan vi si at dette budsjettet ikke gir det løftet til ideelle organisasjoner på områdene for ettervern / oppfølging som vi går og håper på, sier seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe ved hovedkontoret.

- Når det er sagt, er det oppløftende å lese om flere av de andre tiltakene for våre målgrupper:
* Opptrappingsplanen for rusfeltet
* Satsing på flere boliger for vanskeligstilte
* Narkotikaprogram med domstolskontroll etc.

Det vi savner er en tydeligere tenkning rundt hvordan det offentlige, med kommunene i spissen, kan samspille best mulig med den ressursen vi som ideell organisasjon representerer. Dette er noe av det vi ønsker å ta tak i når vi nå har meldt oss på budsjetthøringer både Justiskomiteen og i Helse- og omsorgskomiteen som avvikles i disse dager, sier Ulstein Bøe
Oppdatert