Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste starter sitt første omsorgssenter på Svanviken for flytninger under 15 år som kommer alene.

Fv. seniorrådgiver Asbjørn Sagstad, nytilsatt avdelingsleder Tone Roaldsøy Sandø og virksomhetsleder på Svanviken Ebbe Ugelstad. Huset i bakgrunnen blir bosted for den første gruppa. (Faksimile fra Romsdals Budstikke)
I løpet av våren starter Kirkens Sosialtjeneste opp sitt første omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere.

- På Svanviken har vi lokaliteter som står tomme og som er egnet til formålet. I tillegg har vi drevet likende arbeid der tidligere med gode erfaringer. Vi starter med ett bygg og øker på til to bygg med tilsammen 12-15 plasser. Blir dette vellykket, ønsker vi å starte opp tilsvarende omsorgssentre andre steder i landet, sier seniorrådgiver ved hovedkontoret Asbjørn Sagstad.

Barn under 15 år

- På omsorgssenteret vil vi hjelpe barn mellom 12-14 år som venter på svar på sine asylsøknader, som kan ta inntil 6 måneder. Omsorgssenteret blir på mange måter veldig likt et barnevernsenter. Mange av barna har en krevende bakgrunn, og vi må skape trygge rammer rundt dem. Kirkens Sosialtjeneste har høy kompetanse og lang erfaring innen barnevern., poengterer Sagstad.

Barna kommer hovedsakelig Afghanistan. Noen få er fra Syria, men den gruppen vil antakelig øke på. I tillegg kommer det noen barn fra Eritrea. 80 prosent av dem er gutter. Erfaring viser at 90 prosent av asylsøkerne under 15 år får bosette seg i Norge.

- Det betyr at sentret vil få mye å gjøre når barna skal over i fosterhjem, bofellesskap eller hybel med tilsyn, sier han.

Forberedelser i gang
På Svanviken er forberedelsene i gang. Tone Roaldsøy Sandø er nytilsatt tiltaksleder, og nylig ble det avholdt intervjuer av den øvrige staben som skal ansettes. Ut fra søkermassen vil staben fylles med faglig kompetente ansatte. I lokalene skal det gjøres noen tilpasninger. Bufetat skal godkjenne både bemanning og lokaler.
Oppdatert