Gå til innholdet

Før sommeren fikk Kirkens Sosialtjeneste en henvendelse fra stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) om å hospitere i sommerferien sin. Hun er første nestleder i familie- og kulturkomiteen og representant fra Rogaland på Stortinget.

Fra venstre Berit Synnøve Tysvær (avd.leder "Foreldre&barn") Solveig Horne (Frp) og Anne Marit Knutsen (avd.leder "De utrolige årene").
Horne ønsket å få økt og oppdatert kunnskap om barnevernsfeltet, og høre mer om utfordringene slik vi som privat ideell virksomhet opplever det i hverdagen.

Ønsker et mangfoldig barnevern med fokus på samarbeid
Fredag 17.august besøkte Solveig Horne de ulike avdelingene på Solstrand Barnevernsenter, hvor hun traff både ansatte og beboere.

- Vi har store utfordringer innen barnevernet, og det er viktig at vi har et mangfold. Både fosterhjem og institusjoner. Vi må i mye større grad se barna og hva de trenger. Vi må lage individuelle planer for hver enkelt, som kan føre til en bedre hverdag for de barna som trenger dette. Da må vi alle arbeide på lag; både staten, de ideelle organisasjonene og private kommersielle virksomhetene, sier Solveig Horne (Frp).

Imponert og lærerikt
- Jeg hadde en fantastisk flott dag på Solstrand Barnevernsenter, sammen med de ansatte på Foreldre & Barn avdelingen og bofellesskapet i Haugesund, samt Kortidsavdelingen og Fosterhjemsavdelingen på Karmøy. Jeg er utrolig imponert over engasjementet til de ansatte og hvilken god jobb de gjør. Vi fikk god tid til å prate om utfordringer inne barnevernet, og utfordringer som Kirkens Sosialtjeneste som ideell organisasjon har overfor staten. I tillegg så var det veldig viktig for meg å prøve å sette meg inn i situasjonen til de ansatte og hvilke utfordringer en møter i hverdagen og personene de får anledning til å hjelpe. Jeg fikk prate med en flott engasjert dame som har vært beredskapshjem i over 21 år. Det var fasinerende og lærerikt.

Hva tar du med deg videre i ditt arbeid som første nestleder i Familie- og kulturkomiteen?
- Jeg kommer til å ta med meg videre historiene, engasjementet og det flotte arbeidet som utføres. Horne trekker frem arbeidet som gjøres på Foreldre & Barn avdelingen som et eksempel. - Det tilbudet gjør at noen får en sjanse til å få orden på livet sitt, og lære seg å være mor. Spesielt bra er det også at dere har et godt samarbeid med Rogaland A-senter og Haugaland A-senter som gjør at disse mødrene får hjelp. Dette er noen jeg vil prøve få på plass flere steder, sier Horne.
- FrP har ikke innflytelse på regjeringen, men det jeg lærte og de opplevelsene jeg hadde på fredag, vil jeg ta med meg inn i det arbeidet som jeg gjør i budsjettet og i debatter og saker som omhandler barnevern og barn. Det var en inspirerende og lærerikdag, sier hun.
Oppdatert