Gå til innholdet

Seks ektepar har gjennomført det første fosterhjemskurset i regi av Kirkens Sosialtjeneste.

Ansatte ved Fosterhjemsavdelingen har utviklet kurset.
Så lenge Solstrand Barnevernsenter har drevet fosterhjemsarbeid har det blitt gitt intern opplæring for enkelthjem ved behov. Nå har fosterhjemsavdelingen jobbet frem et opplæringskurs for alle som ønsker å bli fosterhjem. Virksomheten har lang erfaring i å følge opp fosterhjem, dermed mye «levd liv» å dele med nye fosterhjem. Kurset vil kjøres to ganger i året.

På det første kurset som startet 23.februar og avsluttet 10.mai deltok seks ektepar over seks kurskvelder. Alle gjennomførte kurset og møtte på alle samlingene, hvor tre ansatte fra fosterhjemsavdelingen var kursledere. - Det fantes ikke noe kursalternativ for oss å bruke, derfor laget vi det selv, sier avdelingsleder Anne Lisbeth Ånensen.

Hva fokuserer dere på i kurset?
- Fosterforeldrene skal bli enda mer kjent med seg selv, og som ektepar. Vi forteller om barna/ungdommene som har vært utsatt for omsorgssvikt, skader de har fått av å leve slik og hvordan det er å leve med to familier. Videre så tar vi opp verdier og holdninger i fosterhjemsarbeidet, hvordan hjelpe barna og ungdommene med alt som er vanskelig for dem, og om å lære barna nye ferdigheter. Hvordan skal fosterhjemmet være en trygg base for barna slik at de finner ro og får det bedre, er også viktig tema og ta opp.

- Vi har også lagt vekt på god mat, romslige pauser og uformelle samtaler. Fosterhjemskurset er et erfaringsbasert kurs som bygger på ulik teori og metoder innenfor barnevernfeltet. Kombinasjonen av teori, film, rollespill og gruppeoppgaver har fungert godt, forteller Anne Lisbeth Ånenesen.

Oppfølging er det viktigste
- Å holde kurs på denne måten har vært en veldig positiv opplevelse og svært nyttig på mange måter. Vi blir godt kjent med hjemmene på kurset, og kan i ettertid «matche» de med barn som kan passe i deres familie. Vi står også bedre rustet til å forsette samarbeidet etterpå. Gjennom kurset blir både Solstrand og Kirkens Sosialtjeneste enda bedre kjent for fosterforeldrene.

- Vi kan undervise og gi en innføring i det å være fosterhjem før de starter opp, men like viktig er det «å gå ved siden» av dem i prosessen når de er fosterhjem. Støtte og oppfølging er det viktigste i fosterhjemsarbeidet, understreker Ånenesen.
Oppdatert