Gå til innholdet

Jarlegården oppfølgingssenter og Steinkjer kommune ønsker å drifte utstyrsbu sammen.

Faksimile fra Steinkjer-avisa
Den 7. mai uttalte politikere i Steinkjer kommune via Trønderavisa at de ønsket å utrede og starte opp UtstyrsBua i Steinkjer. Dette er et konsept som driftes på samme måte som et bibliotek, men du låner fritidsutstyr. Det vil si at du kan komme innom og låne skøyter de dagene det er is, uten å måtte kjøpe utstyr.

Tanken bak Utstyrsbua er å utjevne forskjeller i samfunnet. Tiltaket skal stimulere til meningsfylt fritid og deltakelse i aktiviteter for barn og unge som i liten grad benytter seg av eksisterende fritidstilbud på grunn av svak familieøkonomi. Det er også et mål at ikke alle trenger å ha alt slikt utstyr i sin garasje.

- Dagen etter at dette stod på trykk i Trønder Avisa sendte jeg en mail til rådmannen i Steinkjer kommune, og uttrykte et ønske om å være med på dette, forteller virksomhetsleder for Jarlegården oppfølgingssenter Jørn Holmen

24.november foreslo rådmannen at det opprettes et forprosjekt i samarbeid mellom Jarlegården oppfølgingssenter og Steinkjer kommune. Formannskapet og Hovedutvalget støttet forslaget, og i vedtaket satte kommunen av kr. 80.000,- pr år til drifting av UtstyrsBua.

- Nå har vi sammen med kommunen skrevet søknad og levert den til Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Tanken og ideen er at Jarlegården skal drifte dette tiltaket helt og holdent. Dette vil være en ny arena der vi kan tilby arbeidstrening som er reell og så nær arbeidslivet som mulig. Vi tenker at dette kan være en brukerdrevet virksomhet med veiledning og støtte fra Jarlegården oppfølgingssenter. Så nå venter vi i spenning på svar, sier virksomhetsleder Jørn Holmen.
Oppdatert