Gå til innholdet

- Det er ikke lagt noe vekt på hvordan ideelle organisasjoner kan bidra til satsingene i regjeringsplattformen. Det sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær i den ideelle stiftelsen CRUX, i en kommentar til plattformen.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble søndag enige om en regjeringsplattform. Dermed skal disse tre samarbeide tett i fire-års perioden frem til neste valg. Plattformen ble presentert søndag kveld og inneholdt 16 satsingsområder.

- Regjeringen ser ikke ut til å ha en visjon for hvordan ideelle organisasjoner kan bidra til å gjennomføre politikken og løse de samfunnsproblemene som nevnes i plattformen. Stortinget har tidligere bedt Regjeringen om både å fastsette et prosentvis mål på hvor stor andel av tjenestene på helse- og sosialfeltet som skal leveres av ideelle organisasjoner og å lage en plan for hvordan målet skal nås. Da er det forstemmende hvordan partiene ser bort fra Stortingets bestilling i plattformen, sier generalsekretær Liessem.

Han mener de tre partiene bør forstå at det er nødvendig å ha de ideelle organisasjonene med på laget dersom de skal lykkes med å gjennomføre politikken de nå legger opp til, særlig med tanke på de utfordringene som vil komme på helse- og sosialfeltet.

- Vi ser likevel at det er listet opp viktige satsinger på fagområdene der Stiftelsen CRUX er aktiv. Eksempler på dette er fortsatt styrking av behandling og ettervern gjennom opptrappingsplanene på rusfeltet og innen psykisk helse. Det er også et fokus på kvalitet og økt åpenhet om innhold, kvalitet og pris innen barnevernet , og en styrking av retten til ettervern for barn og unge. Dette er positive tiltak og satsinger der ideelle organisasjoner kan bidra med sin erfaring, med sin kompetanse og med konkret innsats, sier Liessem.

Generalsekretæren vil spille på lag og være med i utviklingen på feltet fremover.

- Jeg håper at vi etter hvert inviteres mer med i utviklingen av disse satsingsområdene enn det regjeringen nå ser ut til å legge opp til. Et godt sted å starte er å benytte handlingsrommet for skjerming av ideelle leverandører på helse- og sosialfeltet fullt ut i kommende konkurranser, slik flertallet i Næringskomiteen har lagt opp til. Dette vil bidra til å beholde ideelle, not-for-profit leverandører med lang erfaring og høy kompetanse innen sine felt også i fremtiden, sier generalsekretær Liessem.

Han er også opptatt av at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre må våge å gjøre grep for å begrense muligheten til å bli personlig rik på offentlige velferdskroner. – Også politikerne i disse partiene må nå erkjenne at det er et godt prinsipp at skattekroner som skal gå til velferd, resirkuleres til mer velferd, og ikke forsvinner ut av systemet til skatteparadis eller privat utbytte, sier han.

Oppdatert