Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX sier ja til å utvide type stoffer man kan injisere i sprøyterommene. Stiftelsen sier også ja til å tillate alternative måter å innta stoffene på. Det kommer fram i høringssvaret stiftelsen har levert om endringer i sprøyteromsordningen.

Generalsekretær i stiftelsen CRUX, Helmuth M. Liessem
Stiftelsen CRUX tilbyr tjenester innenfor helse- og sosialfeltet og driver blant annet med rusbehandling og oppfølging etter rusbehandling.

- Vi mener en god sprøyteromsordning er et nødvendig tiltak for å gi mennesker som lever livet sitt på gata med alvorlig rusmiddelavhengighet en viss verdighet. Ordningen gir også hjelpeapparatet mulighet for å etablere kontakt og gi informasjon og tilbud om ulike typer hjelp i den grad de ønsker det, sier generalsekretær i stiftelsen CRUX, Helmuth M. Liessem.

Han er samtidig klar på at stiftelsen CRUX er negativ til den vinden han opplever blåser gjennom landet i retning av å skulle legalisere narkotiske stoffer som i dag er forbudt. — Vi følger diskusjonen tett og ser blant annet at flere av ungdomspartiene vil legalisere cannabis. Dette er vi imot. Vi har flere behandlingsinstitusjoner for mennesker som vil arbeide seg ut av avhengigheten, og ser i vårt arbeid ingen positive effekter av å åpne for en utvidet bruk av rusmidler i befolkningen. Samfunnet må gjøre alt det kan for å hindre rusbruk med høy risiko for helseskader og avhengighet, sier generalsekretær Liessem.

- Når stiftelsen likevel går inn for utvidelse av sprøyteromsordningen, er det fordi vi mener det er viktig å gi demj som på mange måter lever i randsonen av samfunnet en mulighet for kontakt og oppfølging under verdige forhold. Vi mener det ikke er noen motsetning mellom det å gi dette tilbudet, samtidig som samfunnet er restriktivt og stenger veiene inn i misbruket på overordnet nivå. Det er ingen som har sitt første møte med narkotika i et sprøyterom, sier Helmuth M. Liessem.

Han understreker også at det aller viktigste i narkotikapolitikken er å ha tilstrekkelig med behandlingsplasser for dem som ønsker behandling, gi dem nok tid i systemet og ikke minst følge tett opp med bolig, arbeidstrening, samtalekontakt, osv etter opphold i institusjon. - Vår erfaring er at det tar tid for folk å få livet sitt inn på et nytt spor og at man trenger tett oppfølging lenge etterpå, sier Liessem i stiftelsen CRUX.


Les hele høringssvaret her
Oppdatert