Gå til innholdet

SFU er et lokalt virkemiddel med retningslinjer og anbefalinger for oppfølging og behandling av unge voksne med rusmiddelproblemer.Retningslinjene er laget for å styrke samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. De peker ut en felles retning for arbeid med målgruppen. Retningslinjene kan brukes av både fagpersoner, bruker/pasient og pårørende.

Det er Bergen Kommune, Etat for sosiale tjenester og Bergensklinikken som har utarbeidet retningslinjene, hvor CRUX Kalfaret behandlingssenter og Helse Bergen HF Avdeling for rusmedisin (AFR) også har bidratt for å sikre faglig- og organisatorisk forankring.

Sikre helhetlige og sømløst forløp
Det er den unge voksne som står i sentrum, og retningslinjene skal bidra til å sikre helhetlige og sømløse forløp. Den lokale retningslinjen bygger på nasjonale føringer og generell god praksis rundt målgruppen. Det er spesifikt satt som mål for retningslinjen at den skal omfatte god lokal praksis fra fagfeltet i Bergensregionen.

Arbeidet har vært organisert i flere ulike grupper som har jobbet med strukturelle og faglige spørsmål. Oversikt over grupper og deltakere finnes her.

Les SFU retningslinjene
Oppdatert