Gå til innholdet

Ønsket mer kunnskap om oppfølgingsarbeidet og det norske fengselssystem.

Sovesal fra et fengsel i Rassvet i Russland.
I 1998 var det økonomisk krise i Russland, som resulterte i at over 40 prosent av innbyggerne i Arkhangelsk-regionen ble regnet som fattige. Guvernøren i regionen vendte seg til den norske regjeringen og bad om humanitær hjelp til innbyggerne som trengte det mest. Kirkens Nødhjelp var blant dem som responderte.

Fra nødhjelp til prosjektarbeid
I samarbeid med lokale organisasjoner ble det startet et suppekjøkken, utdeling av klær og mat. Denne bistanden varte i to år. Ut fra dette nødhjelpsarbeidet ble organisasjonen Rassvet etablert i 2000. Det var den første organisasjonen i Arkhangelsk som brakte sammen ulike representanter innen sosiale tjenester, som den russisk ortodokse kirke, Røde Kors lokalt og det statlige medisinske universitetet. Arbeidet gikk over fra å distribuere nødhjelp til å bli mer prosjektrettet. Blant annet har Rassvet inngått et langsiktig prosjektsamarbeid med det regionale departementet for russisk straffesystem. Hensikten er å gi hjelp til personer som har begått lovbrudd.

Hvorfor ønsket representanter fra Rassvet å besøke ledelsen i Kirkens Sosialtjeneste?
- Rassvet har gjennom samarbeidet med Barentssekretariatet, også hatt nær kontakt med Kirkens Sosialtjeneste Huset oppfølgingssenter i Tromsø. Nå ønsket de mer informasjon om organisasjonen som står bak virksomheten, forteller Ruth Ingrid Ulstein Bøe. I tillegg til Ulstein Bøe møtte de møtte generalsekretær Helmuth M. Liessem og seksjonssjef Asbjørn Sagstad. Delegasjonen fikk en presentasjon av Kirkens Sosialtjeneste med vekt på oppfølgingssentrenes arbeid, og jobben som gjøres inn mot kriminalomsorgen.

Kunne aldri skjedd hos oss...
Elena Ermolina, leder av Rassvet, gav uttrykk for beundring for den utviklingen den norske kriminalomsorgen har gjennomgått i retning av et mer humant system. Hun viste til en opplevelse hun hadde sist hun besøkte Huset oppfølgingssenter i Tromsø. Der hadde hun observert at deltakere, ansatte og fengselsansatte satt rundt samme bord og snakket hyggelig sammen. ”Det kunne aldri ha skjedd hos oss” fortalte hun.

Hva slags innspill tar dere med dere videre?
- Vi hadde spennende samtaler, hvor de også kom med motforestillinger til måten kriminalomsorgen drives på i Norge. Det ble stilt spørsmål ved at en frivillig organisasjon som vår, kan gå inn i fengselet og hente ut innsatte til aktiviteter utenfor. Vi måtte forklare at fullt så enkelt er det ikke her i Norge heller, smiler Ulstein Bøe. Som et lite minne fikk alle i gruppen med seg en ”Tilja-engel” laget av deltakerne ved Tilja oppfølgingssenter i Skien.
Oppdatert