Gå til innholdet

Over 6.000 ruspasienter fikk behandling innen psykisk helsevern i 2009.

Rapport fra Samdata 2010
Nesten hver tredje pasient som fikk behandling for rusmisbruk i 2009 fikk også behandling innen psykisk helsevern. De aller fleste var unge menn, viser tall fra Helsedirektoratet.

I rapporten Behandlingstilbud til pasienter i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) formidles for første gang i hvilken utstrekning pasienter innen TSB også mottar behandling innen psykisk helsevern. I alt 30 prosent av TSB-pasientene ble i tillegg behandlet i psykisk helsevern.

Av døgnpasientene fikk over 40 prosent behandlingstilbud fra begge sektorer. Det var særlig de unge pasientene som mottok tilbud fra begge sektorer. Mens 45 prosent av pasientene i alderen 18-22 år fikk behandling begge steder, var andelen på under 20 prosent for de eldste pasientene.

Storstilt satsing
Totalt var det om lag 20.000 pasienter som fikk behandling for sine rusproblemer i 2009.
– Gledelig, sier statssekretær Robin Kåss (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå. - Vi er opptatt av at alle pasienter som trenger psykisk helsehjelp i tillegg til rusbehandling skal få det. Det er derfor gledelig at over 6.000 av pasientene innen rusbehandling også fikk behandling innen psykisk helsevern, uttaler Kåss i en pressemelding. – Vi vil fortsette arbeidet for godt samspill mellom tjenestene til denne pasientgruppen, sier han.

Har stilt krav
– Vi har stilt krav til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet om at alle pasienter som henvises til behandling for sin rusmiddelavhengighet også skal vurderes for behov for hjelp innen psykisk helsevern, sier Kåss. Før rusreformen i 2004 var det svært få rusmiddelavhengige som fikk behandling for sine psykiske lidelser. Om lag 60 prosent av de avsluttede døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i forfjor ble etterfulgt av en poliklinisk kontakt.

Kilde: Norsk Psykolog Forening og aktuell.no

Oppdatert