Gå til innholdet

I Kirkens Sosialtjeneste er fosterhjemstjenester et satsingsområde fremover. Solstrand Barnvernsenter har i mange år jobbet med dette feltet, men nå er Rostad Ungdomsheim og Styve Gard også i gang med det samme.

Fra venstre: Terje Olav Hovland, Nancy Hammer, Jan Bjarte Kjelby, Heidi Elise Holand, Marion Ophaug, Berit Rotmo, Asbjørn Sagstad og Anne-Lisbeth Ånensen
Tirsdag 16.januar møttes en ressursgruppe som er satt til å være et rådgivende organ for dette arbeidet. De skal jobbe med strategi, profilering og samtidig dele erfaringer seg i mellom. Ressursgruppen består av ansvarlig for fosterhjemssatsingen ved virksomhetene, samt virksomhetsleder. Gruppen ledes av seksjonssjef Asbjørn Sagstad.

Marion Ophaug (Styve Gard) ble i høst ansatt for å lede fosterhjermssatsingen til virksomheten i Hordaland.

Hvilke forventinger har du til ressursgruppen for fosterhjemsarbeidet i stiftelsen?
- Gruppen er et faglig nettverk som skal jobbe med fremdriften i fosterhjemsarbeidet i Kirkens Sosialtjeneste. Vi skal skape et felles ståsted for hvordan arbeidet skal drives, selv om det også vil være lokale forskjeller. Vi skal lære av hverandre og fungere som en idèbank. Jeg forventer at vi jobber med utviklingen av det faglige arbeidet, og samarbeider på tvers - også utenom samlingene, sier Ophaug.
Oppdatert