Gå til innholdet

Opp mot 100 personer deltok på årets Ideelt Barnevernsforums konferanse 7. og 8. februar på Gardermoen. 16 av 17 medlemsorganisasjoner i IB var representert, i tillegg til gjestedeltakere fra Bufdir, Landsforeningen for barnevernsbarn, Virke, FO og Fagforbundet.
Fra v.: Bjørnar Moxnes (Rødt), Kjersti Toppe (Sp), Olaug Bollestad (Kr.F), Mette Tønder (H), Sonja Mandt (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV)
- Skal vi dømme etter responsen fra deltakerne, ble dette nok en vellykket samling, sier Asbjørn Sagstad, seniorrådgiver i Kirkens Sosialtjeneste og medlem av arbeidsutvalget i IB. Han fastslår at IB- konferansen har utviklet seg til å bli den kanskje viktigste møteplassen for de ideelle på barnevernsfeltet.

Den første dagen var viet sentrale oppgaver og føringer på barnevernsfeltet, - og erfaringer fra Oslo kommune, Barne- og familieetaten om «brukermedvirkning i praksis». Statssekretær Kai-Morten Terning i BLD åpnet konferansen etterfulgt av innlederne Elin Horsdal og Svein Erik Mork fra Bufdir, avdelingsdirektør Kjetil Ostling fra Barne- og familieetaten i Oslo, og Ruzzel Solberg, leder for Landsforeningen for barnevernsbarn.

Konferansens andre dag hadde i all hovedsak et politisk fokus med overskriften «Ideelle organisasjoners plass og rolle på velferdsfeltet». Advokat Anita Sundal fra Virke ga først en oppdatert innføring i lov om offentlige anskaffelser og mulige konsekvenser for ideelle.

Byråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen fulgte opp med innlegget «Ideelle i velferden - Oslo viser vei». Med stor engasjement og et tydelig budskap redegjorde byråden for bakgrunn og erfaringer fra Oslo kommune og det rød-grønne byrådets politiske plattform om å gi prioritet til ideelle organisasjoner framfor kommersielle på velferdsområdet. Hun viste blant annet til bystyreflertallets vedtak november 2016 om at «25 % av den samlede helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideelle virksomhet innen 2025 ….» Byråden framhevet det viktige samfunnsbidraget ideelle står for, at ideelle har en egenverdi, de er nyskapende og fleksible i møte med utsatte menneskers ulike behov, og at de har mennesker og ikke profitt som drivkraft.

Med dette som bakteppe ble det en frisk og interessant politisk debatt ledet av journalist Stein Aabø. I panelet satt representantene Kjersti Toppe (Sp), Mette Tønder (H), Olaug Bollestad (Kr.F), Bjørnar Moxnes (Rødt), Sonja Mandt (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV).

Konferansen avsluttet med temaet «Vold og trusler i barneverninstitusjoner». Heidi Blekkan og Tone Andreassen fra Arbeidstilsynet ga en oppsummering av en landsomfattende tilsyn i 2016 med vold og trusler i barneverninstitusjoner
Oppdatert