Gå til innholdet

Høyre, FrP, Venstre og KrF presenterte torsdag kveld den nye regjeringsplattformen. Ideell sektor er vektlagt og det er stiftelsen CRUX selvsagt veldig fornøyd med.

- Stiftelsen CRUX var aktive i forkant av regjeringsforhandlingene og ba KrF om å sikre ideelles plass i helse- og sosialsektoren. Vi la inn et skriftlig krav om at tidligere stortingsvedtak om vekst for ideelle organisasjoner måtte inn i regjeringsplattformen slik at de blir forpliktende for kommende budsjetter og planer, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Han viser til et stortingsvedtak fra 2016 om generell vekst for ideell sektor, og et vedtak fra 2018 om en dobling av ideell andel i institusjonsbarnevernet til 40 prosent innen 2025.

En fornøyd Liessem kan fredag glede seg over følgende formuleringer i plattformen:

«Regjeringen vil:
Følge opp Stortingets vedtak om å øke andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som er organisert og drevet som ideell virksomhet, og komme tilbake til et måltall i statsbudsjettet for 2020.

Følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å øke andelen ideelle tilbydere av institusjonsplasser i barnevernet til om lag 40 prosent innen 2025.»

- Gjennom disse formuleringene forplikter regjeringen seg til å realisere de nevnte vedtakene i konkrete tiltak. En forpliktelse som vi i CRUX vil løfte frem i dialogmøtene med regjeringen og på Stortinget, understreker en optimistisk generalsekretær.

Han skal nå finlese regjeringsplattformen for å få oversikt over det totale bildet for stiftelsen CRUX.
Oppdatert