Gå til innholdet

Generalsekretær Helmuth M. Liessem var torsdag 13. juni på dialogmøte med regjeringen. - Vi imøteser planen for ideell vekst som departementet lovet å komme tilbake med, sier han i en kommentar.
Fra venstre: Helmuth M. Liessem, statssekretær Magnus Thue og Mette Kalve (IN).
Det var Ideelt Nettverk (IN), sammen med representanter fra Virke og Frivillighet Norge, som møtte representanter fra fem departement, herunder statssekretærene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Hovedtema for møtet var videre samarbeid for å virkeliggjøre regjeringserklæringens viktige og ambisiøse målsettinger 
for ideell sektor. 

Generalsekretær løftet særlig frem vekstmålet for institusjonsbarnevernet og markerte behovet for forutsigbarhet for ideelle organisasjoner med tanke på investering og risiko. Han påpekte at regjeringen må tegne opp et kart som viser veien mot vekst og at dette kommuniseres ut til organisasjonene. 

Statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og familiedepartementet ga positiv respons på dette og ville komme tilbake med en plan. 
Oppdatert