Gå til innholdet

Dobbelt så dyrt å behandle ruspasienter i helseforetakene som i ideelle private klinikker.

Det gis dobbelt så mye rusbehandling pr krone i de private ideelle virksomhetene som det gjør i det offentlige. Dette skjer i en tid hvor flere private ideelle ikke har fått videreført sine avtaler, både i Helse Vest og i Helse Sør-Øst.

En rus-døgnbehandlingsplass (TSB) i et offentlig helseforetak koster 6635 kroner i gjennomsnitt mot kun 3081 kroner i en ideell privat rusklinikk. Mens en poliklinisk konsultasjon koster 3618 kroner i et helseforetak koster den samme konsultasjonen kun 1750 kroner i en privat ideell poliklinikk. Dette fremkommer i SAMDATA sin rapport om Spesialisthelsetjenesten 2011.

SAMDATA-rapporten viser videre at kvaliteten i Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) målt i andel personell med spesialisering/videreutdanning øker mest i de private ideelle rusklinkkene.

Disse forskjellene som nevnt ovenfor nevnes ikke i pressemeldingen fra daværende helseministeren fra 4.september 2012.
Oppdatert