Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste vant anbud om rammeavtale for Styve Gard om levering av hjelpetiltak for barn og unge i Bergen kommune.

Jubel blant ansatte på Styve Gard
 - Denne avtalen betyr mye for Styve Gard og vi er selvfølgelig kjempeglade. Nå kan vi fortsette å videreføre arbeidet vi har drevet for Bergen kommune siden 2011. I dag gir vi tilbud om hjemmebaserte tjenester til ca 60 barn og unge i vår «Oppfølgingsavdeling» gjennom kontrakten med dem. I tillegg har vi også barn som mottar oppfølging fra oss fra andre kommuner. Denne avtalen åpner nå for at vi også kan tilby hjemmebaserte tiltak til barn og unge som sliter med psykisk helse, men som ikke er under barnevernstjenesten, sier avdelingsleder Marita Ryland.

Kirkens Sosialtjeneste rangert øverst 
Det var syv tilbydere i konkurransen hvor Styve Gards sitt tilbud ble rangert som det beste tilbudet med en totalscore på 9,7 poeng av 10 oppnåelige. Vektingen mellom pris og kvalitet var hhv 40 prosent og 60 prosent. Avtalen gjelder fra 1.mai 2015 til 30.april 2018, med opsjon i ytterligere 1 år. Av de syv leverandørene som var med i anbudskonkurransen, var topp tre ideelle virksomheter.

Brukerperspektivet skiller seg ut
I begrunnelsen for tildelingen står det: Tilbudet er best av de innkomne, og evalueres til å være svært bra. Først og fremst er det score på «brukerperspektivet» som skiller Styve fra de øvrige tilbudene.

– At vi utmerket oss på brukerperspektivet gleder meg spesielt. Vi er der for ungdommene, og det at vi klarer å beholde fokuset på å gi et godt, individuelt og tilpasset tilbud midt i alt fokuset på system og dokumentasjon, sier Marita Ryland.

Fremragende besvarelse både skriftlig og muntlig
I begrunnelsen fra Bergen kommune fremheves det at Styve Gard har en solid og til dels fremragende besvarelse på alle punkt både i skriftlig form og i forhandlingsmøtet. Både teoretisk fundament, tilbudets innhold, arbeidsmetoder, brukermedvirkning, rutiner og opplæringsplan ble vurderet som svært bra.

- Vi leverer et mangfoldig og flott tilbud som kan favne mange. Det er faglig godt forankret, og noe et helt annet tilbud enn støttekontakt. Vi jobber med kompliserte problemstillinger som krever fagkompetanse. Alt dette takket være alle våre ansatte som gjør en fantastisk jobb. De står i utfordringene, jobber målrettet og systematisk. Det er en drøm å lede denne gjengen, og vi er utrolig heldige som har så mange ansatte med høy kompetanse. De er så positive og gir det lille ekstra, sier Ryland.

Den andre aktøren som fikk tildelt avtale er Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Garnes Ungdomssenter.
Oppdatert