Gå til innholdet

- Det er oppmuntrende at befolkningen er enig i at skattepengene skal gå til velferd og ikke til oppbygging av privat rikdom, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Han utfordrer partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger til å merke seg befolkningens syn på saken.

En ny undersøkelse viser nå at det er flertall i befolkningen for å begrense muligheten til å ta ut privat utbytte i velferdssektoren.

Det er analyseinstituttet Sentio som, på oppdrag fra Klassekampen, har gjennomført undersøkelsen. Instituttet har stilt spørsmål til den norske befolkningen om hvor enige eller uenige den er i påstanden om at det bør bli vanskeligere for private selskap å ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester, som sykehjem, barnevernsdriift og barnehager.

68 prosent svarer er at de er helt eller litt enig i påstanden. 27 prosent svarer at de er litt eller helt uenige. Det er altså et klart flertall som er kritiske til at enkeltpersoner tar ut privat utbytte fra selskaper som driver velferdstjenester.

De politiske partiene er delt i saken. De partiene som akkurat nå sitter i regjeringsforhandlinger, Høyre, Frp og Venstre, ser få problemer med kommersielle velferdsbedrifter. De andre politiske partiene er enten skeptiske eller imot. Rødt og SV vil gå så langt at de vil forby profitt i velferden.

Generalsekretær Liessem i stiftelsen CRUX, summerer opp stiftelsens syn slik:
– Stiftelsen CRUX ønsker et velferdsfelt der kommersielle har sin plass, sammen med offentlige og ideelle organisasjoner. Variasjon blant tjenesteleverandørene vil gi variasjon i tjenestene, noe som er til beste for brukerne. Men vi mener at det er et godt prinsipp at skattekroner som skal gå til velferd, resirkuleres til mer velferd, og ikke forsvinner ut av systemet til skatteparadis eller privat utbytte, sier han.
Oppdatert