Gå til innholdet

Utvalget for helse og sosial i Skien sa et samstemmig nei til rådmannens forslag om kutt i bevilgningen til CRUX Tilja oppfølgingssenter. 
Faksimile fra Varden 7. november 2019. Foto: Jan Bjørn Taranrød
Rådmannen i Skien la frem forslag om å spare inn tilsammen 45 millioner kroner, hvor støtten til CRUX Tilja oppfølgingssenter var med på forslagslisten til kutt. Et samstemt helse- og omsorgsutvalg sa nei til dette, og har satt CRUX Tilja tilbake på listen over tiltak som skal beholdes. 

Et viktig argument til både opposisjons- og posisjonspolitikerne var at dette er viktige tiltak med lav terskel, og som har en viktig forebyggende effekt, 

- Det er klart at vi er veldig spente på hvordan denne saken lander, når endelig budsjettforhandling i bystyret skal gjennomføres 13.desember. Men vi registrerer med glede at utvalget for sosial og helse står samlet i dette. De gir et tydelig signal om at de ser på arbeidet vårt som viktig for mennesker i Skien som sliter, sier virksomhetsleder Christer Lilienberg.
Oppdatert