Gå til innholdet

I 2009 ble Øvre Eiker tiltakene godkjent som tilretteleggingsbedrift for NAV, og har i dag åtte APS plasser. NAV stilte krav om at alle deres leverandører skulle sertifiseres. Det arbeidet startet i 2011, og i april 2012 ble virksomheten sertifisert.

Ledere ved Øvre Eiker tiltakene har jobbet for Equass-sertifisering.
Equass sertifiseringen er et europeisk kvalitetssikringssystem for sosialtjenester. Virksomheter må kunne svare ja på 100 spørsmål som er delt inn i ni prinsipper som er områder virksomheten skal ha fokus på i leveranseprosessen. De ni områdene er:
 • Lederskap
 • Rettigheter
 • Etikk
 • Partnerskap
 • Deltagelse
 • Individfokus
 • Helhetstanke
 • Resultatfokus 
 • Kontinuerlig forbedring. 

Sertifiseringen gjennomføres av en revisor oppnevnt i Brussel. - Sertifiseringen er viktig for kvaliteten på de systemene vi er avhengig av for å levere tjenestene våre på best mulig måte. For Øvre Eiker tiltakene er dette starten på en prosess som skal være tydelig og viktig for alle ansatte. Vi kvalitetssikrer på alle nivå i leveranseprosessen. Det er fokus på hvordan vi utøver jobben slik at tjenestene vi leverer stadig forbedres. Eksternt er Equass-sertifiseringen viktig, fordi den viser at virksomheten har kvalitetssikring på dagsorden, tar dette på alvor og har fokus på forbedring og utvikling, sier tiltaksleder Ingunn Aune Hennum.

Om EQUASS
 • Forkortelsen står for European Quality in Social Services
 • Europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere, med ekstern revisjon og sertifisering
 • I Norge er Equass tatt i bruk av virksomheter i skjermet arbeidsmarkedssektor
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak
 • Virksomheter sertifiseres for en periode på 2 år
 • Les mer om Equass her

Om Øvre Eiker tiltakene
 • Bruhjørnet oppfølgingssenter (høyterskel) 
 • Føniks bruktbutikk
 • Boligtiltaket Haugveien (lavterskel boligtiltak)
 • Tiltaksarrangør for NAV
 • Deltakere i Kvalifiseringsprogram
 • 12 ansatte fordelt på 10,3 årsverk
 • Startet opp august 2007
Oppdatert