Gå til innholdet

Viser at deltakerne får mest mulig kvalitet på tjenestene som leveres.
Tiltaksleder Ingunn Aune Hennum og virksomhetsleder Trond Morlandstø.
Øvre Eiker tiltakene ble første gang sertifisert våren 2012. I forrige uke ble de sertifisert på nytt. Equass sertifiseringen er et europeisk kvalitetssikringssystem for sosialtjenester som gjennomføres av en revisor oppnevnt i Brussel. Virksomheter må kunne svare ja på 100 spørsmål som er delt inn i områder virksomheten skal ha fokus på i leveranseprosessen. De ni områdene er:
  • Lederskap
  • Rettigheter
  • Etikk
  • Partnerskap
  • Deltagelse
  • Individfokus
  • Helhetstanke
  • Resultatfokus
  • Kontinuerlig forbedring
Viktig for rutiner og dokumentasjon
- Det er en krevende prosess, men viktig fordi vi med dette har rutiner på prosesser og dokumentasjon av disse. Vi kvalitetssikrer på alle nivå i leveranseprosessen, og fokuserer på kvalitetssikring, forbedring og utvikling., forteller tiltaksleder Ingunn Aune Hennum ved Øvre Eiker tiltakene.

Om EQUASS 
EQUASS står for European Quality in Social Services, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere, med ekstern revisjon og sertifisering. Virksomheter sertifiseres for en periode på 2 år.

I Norge er Equass tatt i bruk av virksomheter i skjermet arbeidsmarkedssektor. Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak.
Oppdatert