Gå til innholdet

For tredje gang har pasienter med psykoselidelser ved Bergfløtt Behandlingssenter i Lier skrevet, komponert og produsert egen opera ved hjelp av Write an Opera metodikken.

Foto: Halvor Tjomsland
Nærmere 230 mennesker fant veien til Dannevig folkehøgskole 17. og 18.mars i Drammen. Da var det igjen duket for operaforestilling laget av pasienter og ansatte sammen. Som eneste institusjon i Norge, og kanskje i verden, brukes metodikken som en del av behandlingen av pasienter med psykoselidelser. Både nåværende og tidligere pasienter, samt ansatte, har bidratt på like fot i prosessen.

Opprinnelig kommer metoden fra Metropolitan Opera House i New York, og videreutviklet ved Royal Opera House i London. Den er ment for å komponere musikk i skoleklasser. Initiativtaker, operasjef og sosinom ved Bergfløtt, Halvor Tjomsland, har tilegnet seg metodikken gjennom studier i London.

Dekomkratisk prosess
Det ikke en enkelt person som har laget noen av sangene. Alt skjer gjennom demokratiske prosesser. Operaen er alles - både pasienter og ansattes. Sammen jobber man ut tekster og musikk, lager kulisser og kostymer, spiller i band, opptrer, kjører lyd og lys selv i tillegg til PR arbeid.

Arbeidet går i tre faser:
1. Forberedende fase.
Pasientene lærer om rytmer, hvordan bruke kreativiteten, og hvordan bruke musikk til å ”fargelegge” et dikt.

2. Skrive selve operaen.
Bli enige om hovedpunktene for operaen, lage historien, skrive sangene (tekst og musikk)

3. Oppsetting og fremførelse av operaforestillingen

Verden for mine poter...
Operaforestillingen i år handlet om et eksentrisk forskerpar, radioaktive kaker, en personlighetssplittet farmor og en puddels forsøk på å ta over verden ved hjelp av genmanipulerte chihuahuaer.
Oppdatert