Gå til innholdet

Kommunen ønsker å overta driften av Boligtiltaket Haugveien som Kirkens Sosialtjeneste driver, for å spare penger.

Beboer Tore Nilsen (f.v), sykepleier Anne Heggestad, beboere Ki Røed og Magne Brandtzæg går ut i avisen Eikerbladet og mener at kommunal drift vil rasereboligtilbudet deres i Haugveien. Foto: Thormod R. Hansen, Eikerbladet
Kirkens Sosialtjeneste har drevet tiltaket siden 2011 og er svært skeptisk til planene som administrasjonen har presentert for politikerne i Hokksund.

- Vi frykter at tilbudet for brukerne blir dårligere, og er ikke sikre på at tilbudet til denne sårbare gruppen blir bedre. Vi er fem medarbiedere på 3,8 stillinger og alle har kompetanse på psykiatri og rus, sier tiltaksleder Eirik Schubert.

Rådmann vil spare penger
Rådmann Trude Andersen har foreslått i sin innstilling til formannskapet at avtalen sies opp når den går ut 31.desember. Tanken er at kommunens eget rusteam skal fortsette driften med færre ansatte. Andersen mener at driftovertakelse gir muligheter for innsparing og tjenesteutvikling.

Rådmannen har poengtert at "dette ikke framommer som et resultat av misnøye med samarbeidet eller tjeneste som Kirkens Sosialtjeneste yter". Det handler i hovedsak om økonomi.

Kirkens Sosialtjeneste har utarbeidet et skriftlig gjensvar til kommunens fremstilling av saken med vekt på de juridiske sidene. Regionsavisen Drammens Tidende og lokalavisen Eikerbladet har hatt oppslag med vektlegging på brukergruppa, om konsekvensene for dem når det kuttes i bemanning og oppfølging.

Brukere tror ikke på kommunen
Tre beoere ved Haugveien uttalte seg i Eikerbladet tirsdag 20.oktober om saken. De mener at kommunal drift vil rasere tilbudet og tror ikke at kommunen vil klare å drive stedet på en forsvarlig måte med færre ansatte. Beboerne frykter at tilstander med lite tilsyn og kaotiske forhold.

-Vi kan ikke få det bedre enn slik vi har det i dag. Hvor Kirkens Sosialtjeneste, med fem ansatte driver stedet, sier Nilsen som har bodd i Haugveien siden åpningen for fire år siden.

Håper fornuften seirer
- Om ikke de ansatte i Kirkens Sosialtjeneste hadde vært tilstede så mye som de er, ville vi ikke klart å holde orden og ro her, sier Nilsen. Uten dem ville kostnadene til kommune vært langt større enn de er i dag, mener de, og frykter også at tilbudet blir langt dårligere dersom kommunen overtar.

De tre håper politikerne tar til fornuft og viderefører avtalen med Kirkens Sosialtjenestse, slik at de kan leve et verdig liv videre i Haugveien.

Saken sendt tilbake til administrasjonen
Saken har nå gått en runde i formannskap og kommunestyre. Den er sendt tilbake til administrasjonen for nærmere utredning, og kommer opp igjen til behandling i kommunestyret 27.oktober.

Les avisinnlegget fra Kirkens Sosialtjeneste som stod i Drammens Tidende 09.10.15
Oppdatert