Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX og Frelsesarmeen har en drøm, en felles matsentral for hele Innlandet som skal sørge for mer og bedre hjelp for vanskeligstilte.

Svein Ørsnes fra Frelsesarmeen og Klaaspeter Kuperus hos CRUX Arbeideren (t.h) vil samle matinnsamlingen i en sentral for hele Innlandet.
Artikkelen stod i Hamar Dagblad, 28.februar 2019. Foto / tekst: Jo Espen Brenden.

Hver dag reiser frivillige fra CRUX Arbeideren i Grønnegata ut på en reise på 10 mil for å samle inn mat fra ulike aktører. Maten fraktes til Hamar der den distribueres til folk som trenger hjelp.

– Det er en tungvinn, mindre effektiv og lite miljøvennlig måte å drive hjelpearbeid på. Innsamlingen skjer ved hjelp av frivillige, og vi må stadig rekruttere nye for å gjøre denne jobben. Denne jobben må kunne gjøres mer effektivt og bedre, sier tiltaksleder hos CRUX Arbeideren, Klaaspeter Kuperus.

Han får støtte fra Frelsesarmeens Svein Ørsnes:

– Vi i Frelsesarmeen reiser fra Hamar til Oslo for å hente varer. Her er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Og da vi fra Hamar kommer ned til Oslo-sentralen, er det ofte lite igjen.

Stort mottak
Nå ønsker de seg en ordning med et stort mottak for samtlige hjelpetiltak i regionen. Drømmen er å etablere Matsentralen Innlandet rett over årsskiftet.

Onsdag skal det derfor avholdes oppstartsmøte på Arbeideren, hvor man vil samle interesserte, både frivillige og representanter for bidragsytere, for å gi informasjon.

– Det er en jobb som må gjøres for å få alt på plass, men det viktigste er at vi starte en forening som kan ta for seg ansvaret for å drifte en slik sentral. Jobber vi effektivt kan vi ha en sentral oppe og stå allerede ved årsskiftet, sier Ørsnes.

De ser for seg at butikker, grossister og leverandører får en sentral å forholde seg til når de skal donere overskuddsvarer.

– Sentralen bør være et samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og oss i hjelpeapparat og frivillige organisasjoner, sier Kuperus, og fortsetter:

– Drømmen er at sentralen får en beliggenhet, langs en stor vei, for eksempel ved E6 på Rudshøgda, slik man lett kan få levert varene rett til oss.

Han mener dagens ordning på Arbeideren ikke er tilfredsstillende:

– Vi har ikke lokaler eller utstyr som tilfredsstiller moderne krav rundt kjøl og oppbevaring av store mengder matvarer. Får vi en hall med kjølemuligheter så er vi bedre rustet til å drive hjelpearbeid i en større skala.

200 får hjelp
CRUX startet opp med utdeling av overskuddsmat i 2007. I 2008 hadde de 8.000 utdelinger i Hamar alene.

– Tallet har bare økt og økt. I 2018 hadde vi 16.000 utdelinger i løpet av året. Anslagsvis er det rundt 200 mennesker som jevnlig får hjelp av oss.

– Hvem er de?

– Det er alt fra utenlandske studenter som opplever et sjokk over norske matvarepriser til minstepensjonister som ikke får endene til å møtes. Hele spekteret av mennesker, sier Kuperus.
Oppdatert