Gå til innholdet

Statssekretær i BLD, Maria Hoff Aanes (Frp) på IB samling.

Foto: regjeringen.no
26.-27. november var det årlig medlemssamling for ideelle barnevernsvirksomheter (IB). 19 av IBs 20 medlemsvirksomheter var representert på samlingen, og totalt 65 deltakere. Statssekretær Hoff Aanes var invitert, og det var knyttet stor spenning til åpningsinnlegget hennes.  hvor hun kom med tydelige signaler om veien videre for barnevernet.

Ønsker velkommen et sterkt privat innslag i barnevernet
Statssekretæren understreket viktigheten av å ha både ideelle og private kommersielle aktører på barnevernfeltet. Samtidig varslet hun at den nye regjeringen ønsker velkommen et sterkt privat innslag i barnevernet. Maria Hoff Aanes sa at regjeringen er opptatt av at utsatte barn, ungdom og familier får tilpassede tilbud av god kvalitet, men at det er likegyldig om tjenestene leveres av offentlige, ideelle eller private kommersielle leverandører. Hun ga med det tydelige signaler om at den nye regjeringen vil gå inn for en likestilt behandling av kommersielle og ideelle aktører. Det betyr en endring i nåværende prioriteringsrekkefølge, hvor BLD har gitt Bufdir føringer om å prioritere ideelle aktører framfor kommersielle. Det gjennomgjøres i dag ved å holde skjermede konkurranser for de ideelle aktører.

Kan bli skjebnesvangert
- Blir det nye politiske grepet innført, kan det bli skjebnesvangert for det ideelle innslaget framover, sier seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad. Han er også medlem i arbeidsutvalget til IB. - Vi mener at det må gjennomføres egne skjermede anskaffelser for ideelle aktører på barnevernsfeltet. Det er en praksis som ser ut til å bli videreført innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), legger han til.

- IB er kjent med at Krf stiller seg aktivt bak en slik politikk. Det har de tydeliggjort i sitt partiprogram. Vi håper derfor at partiet anser dette som så viktig at de sammen med opposisjonspartiene på Stortinget setter foten ned for innføring av nye politiske føringer, sier Sagstad.


Oppdatert