Gå til innholdet

Tidligere «Seksjon barnevern og helse» heter nå «CRUX helse og oppvekst». Våre tre barnevernsvirksomheter er erstattet med fire fagenheter med tilhørende underavdelinger. – Dette gjør vi for å modernisere og aktualisere oss som leverandør, sier seksjonsleder Nora Blaasvær.

Barnevernsarbeidet i CRUX har frem til nå vært: CRUX Solstrand barnevernsenter, CRUX Bokn bufellesskap og CRUX Styve Gard. I tillegg er også CRUX stiftelsen Rostad en del av tilbudet, som er en egen stiftelse i stiftelsen.

Inndelt etter fag
Nå er barnevernsarbeidet inndelt i fire enheter etter målgrupper:
CRUX oppvekst – institusjon
CRUX oppvekst – hjem
CRUX oppvekst – oppfølging
CRUX oppvekst – foreldre og barn

- Dette kommuniserer enkelt og tydelig til de som kjøper våre tjenester, og til de som jobber hos oss med barna, ungdommene og familiene. Det betyr også at de som jobber med samme målgruppe er samlet i en enhet, har felles enhetsleder som igjen har avdelingsledere med seg. Når alle som for eksempel jobber med fosterhjem i CRUX nå er samlet i et kollegium, sikrer vi felles metodikk, overføring av kunnskap og kompetanse, fagutvikling og synergier på tvers, sier Blaasvær.

Om begrepet oppvekst og hjem
Oppvekst
I CRUX bruker vi nå betegnelsen oppvekst i stedet for barnevern, som for mange er et belastet ord som gir negative assosiasjoner. Vi velger begrepet oppvekst som både ansatte og de som benytter våre tjenester kjenner seg komfortable med.

Hjem
Ordet hjem er valgt på enheten som jobber med fosterhjemsarbeid.

- Vi ønsker å signalisere at vi vil gjøre det vi kan for å skape et hjem for dem som er i vår omsorg. Vi vil skape assosiasjoner til «stedet mitt» - ikke familien min eller noen som skal fostre meg – men et sted jeg har tilhørighet. Det er hjem vi vil skape for dem som tilhører denne delen av CRUX sitt arbeid, sier Blaasvær.

Oversikt over CRUX oppvekst

CRUX oppvekst - foreldre og barn
CRUX foreldre og barn – Solstrand

CRUX oppvekst - oppfølging har tre avdelinger:
CRUX oppfølging – Styve
CRUX oppfølging – Oslo
CRUX oppfølging – Haugalandet

CRUX oppvekst - hjem har tre avdelinger':
CRUX hjem – Solstrand
CRUX hjem – Bergen
CRUX hjem – Tromsø

CRUX oppvekst - institusjon består av 15 avdelinger:
CRUX Bolstad
CRUX Styve Gard
CRUX Teigdalsvegen
CRUX Conrad Mohrs veg
CRUX Sætrefjellet
CRUX Mons Slettens veg
CRUX Fana
CRUX Rogalandgata
CRUX Storasund
CRUX Karmsund
CRUX Susort
CRUX Guletjødnvegen
CRUX Slåttengvegen
CRUX Blylaget
CRUX Marikloppa
Oppdatert