Gå til innholdet

Ny rapport vitner om stor vekst innen diakonal forskning.

Diakonhjemmet høgskole i Oslo er flaggskipet blant diakonale høgskoler på forskning.
–Jeg ble ikke overrasket, men fikk bekreftet et inntrykk jeg hadde av forskningsinnsatsen ved de diakonale institusjonene landet over. Ja, kanskje realitetene var litt i overkant av forventingene, sier førsteamanuensis Oddvar Førland. Han har sammen med førsteamanuensis Olav Helge Angell dokumentert omfanget av forskning ved de diakonale institusjonene årene 2005-2009.

Høgskoler forsker mer
Diakonhjemmet høgskole i Oslo leder an; de er et flaggskip blant de fem diakonale høgskolene når det gjelder forskning. På en god plass nr to kommer Haraldsplass diakonale høgskole. Årsaken til Diakonhjemmet kommer så godt ut, er at de har lang tradisjon for prioritering av forskningsvirksomhet. Diakonhjemmet høgskole har hatt egen forskningsavdeling lenge.

De fem diakonale sykehusene som er med i undersøkelsen, har et lovpålagt krav om forskningsaktivitet, men innsatsen er ujevnt fordelt. – En utfordring for de diakonale sykehusene er å utvikle mer forskning på tema som omsorg ved livets slutt, sjelesorg, og skjæringspunktet mellom somatikk og eksistensielle spørsmål. Det er ikke mye forskning som fokuserer på pasienterfaringer som for eksempel lidelse, usikkerhet, sorg eller skam. Heller ikke på meninger, livsmot, trygghet, håp eller andre vesentlige fenomen som pasienter møter helsepersonellet med. Men også mye av den tradisjonelle kliniske forskningen som finner sted på områder som revmatisme, psykiatri og geriatri kan tolkes som et uttrykk for en diakonal prioritering all den tid dette er fagområder med relativ lav prioritering innen medisinks forskning, undrer Førland.

Kilde: Magasinet Haraldsplass nr 7/2010
Oppdatert