Gå til innholdet

Til tross for stigma, maktesløshet og store utfordringer klarer noen tidligere fanger å vende skam til stolthet. Hvordan går det til?

Fagutviklingskonsulent i Kirkens Sosialtjeneste Gitte Svennevig.
Fagutviklingskonsulent i Kirkens Sosialtjeneste, Gitte Svennevig, har i sin Masteroppgave gjennomført en undersøkelse av tidligere fangers opplevelser av skam og stolthet etter soning. Studien ble publisert i Tidsskrift for Nordisk Kriminalvidenskap i oktober 2016.

Noen av resultatene av undersøkelsen
- Det viste seg at en viktig suksessfaktor var selve erkjennelsen av at endring fra en kriminell tilværelse til et redelig liv er en høyst krevende prosess. Man må tåle å stå ustøtt og ta i mot hjelp, forteller Svennevig.

Andre funn i undersøkelsen som var viktige for å snu fra skam til stolthet, var å ha likepersoner som anerkjenner og inngår i et støttende nettverk.

- Bevissgjørende dialoger var sentralt for å kunne mestre hele følelsesspektret, og som grunnlag for forsoning. Å få oppleve anerkjennelse og stolthet i bare en rolle innenfor et bestemt område kan veie opp for mye, og tilføre mening og stolthet. For eksempel ved å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre, mestre å være foreldre, mestre relasjoner eller å opptre i offentlighet, sier Gitte Svennevig.

Ønsker du å lese "Fangers opplevelser av skam og stolthet etter soning"?
Kontakt Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskap eller Gitte Svennevig direkte.

Andre relevante utgivelser av Gitte Svennevig
- Artikkel 2014 i Fontene «Eks-fanger hjelper hverandre»

- Bok 2012: WayBack: det er aldri for tidlig å angre
Oppdatert