Gå til innholdet

19.april arrangerte Hamartiltakene seminar for brukere og ansatte i rusomsorgen med tema "Menneskeverd i et brukerpespektiv". Et flott arrangement med sterke fortellinger og klare meldinger fra mennesker med bakgrunn i rusavhengighet.

Klikk på bildet og se flere fotos
Det var et godt besøkt seminar som ble arrangert i Storhamar kirke. Det var ansatte både fra Hamar og Ringsaker kommuner, private institusjoner og organisasjoner og mennesker med bakgrunn i rusavhengighet.

Et menneske er ikke et problem
Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som Hank von Helvete fra bandet Turboneger, innledet med å dele sine historie om veien ut av rusen og møtet med hjelpeapparatet. Husby har en rushistorie over 24 år og sluttet med illegale stoffer i 2008. Han poengterte sterkt at et menneske er ikke, og kan ikke være et problem. Vi kan skape, og vi kan få problemer. Det er vanskelig å skulle ta i mot hjelp hvis man ser på seg selv som et problem. Problemer skal fjernes. Husby var også svært kritisk til LAR som han selv benyttet seg av i en periode.

Still krav og vær ærlig
Panelet var sammensatt av mennesker med bakgrunn i rusavhengighet, og som nå har lagt rusen bak seg. Noen for relativt kort tid siden, mens andre har vært rusfrie i mange år. Morten Brodahl fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) ledet panelsamtalen som viste at det er mange veier ut av rusen. Å stille krav til, og være ærlig med den rusavhengige, var to poeng som flere trakk frem. Andre fortalte om hvor sentralt det har vært for dem med en Gudstro.
Oppdatert