Gå til innholdet

Torsdag 31.januar var det boligsamling for ansatte som jobber med boligsosialt arbeid. 

Slike boligsamlinger arrangeres jevnlig, som en videreføring av de prosessene som ble startet gjennom prosjektet ”Bo for livet”. - Formålet er først og fremst å ha et forum der man drøfter felles utfordringer på tvers av tiltakene, forteller seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe. Temaet denne gangen var: "Grensesetting i forhold til rusbruk, i og utenfor bolig". På samlingen var det representanter fra Jarlegården oppfølgingssenter (Steinkjer), Huset oppfølgingssenter (Tromsø), Boligtiltaket Hørløcksveg (Trondheim), Boligtiltaket Folkestadsgate (Hamar) og lavterskeltilbudet Haugveien (Hokksund). 

Ulike boligtiltak og ulike erfaringer
Boligtiltakene i Kirkens Sosialtjeneste er til dels ulike. Noen har flere leiligheter samlokalisert, andre har få eller ingen egne leiligheter å tilby. De har likevel mye fokus på oppfølging i bolig. Beboerne er også på noe ulikt sted i sitt forhold til rus. Rammene som presenteres ved innflytting spenner fra lavterskel, uten krav til rusfrihet, til urinprøver. De bemanningsmessige rammene i boligtiltakene er også ulike, fra relativt romslig bemanning til enmannstiltak.

- I boligtiltakene må man ofte balansere mellom hensynet til den enkelte beboer, og tryggheten og utviklingsmulighetene for resten av gruppa i boligtiltaket. Når vi følger opp deltakere i boliger som ikke er våre egne, kan vi også oppleve å bli klemt mellom hensynet til den enkelte og våre etiske forpliktelser overfor utleier, forteller Ruth Ingrid Ulstein Bøe. - Det ble en spennende utveksling av likheter og forskjeller i rutiner og tiltak, på et felt som innebærer mange etisk krevende avveininger. Vi tror at denne typen utveksling er nyttig å fortsette med, sier Ulstein Bøe. 
Oppdatert