Gå til innholdet

Poliklinikken ved Bergfløtt Behandlingssenter feirer 10 års jubileum og inviterer til jubileumsseminar.

Fredag 10.juni 2016 kl. 09.00–15.30 inviterer Bergfløtt Behandlingssenter til gratisseminaret "Om å møte folk som folk". Lunsj er inkludert.

Spennende foredrag

  • Samvalg og brukerfokus – festtaler eller realiteter ved spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF Anne Aasen

  • Relasjoner, recovery og samarbeid  ved professor Marit Borg

  • 10 års erfaring med poliklinikk. Oppsummering og refleksjon ved fagleder Ole Petter Jupskås (Bergfløtt)

  • Erfaringer med brukerstyrte innleggelser, ved fagutviklingssykepleier Lise Lund og spesialsykepleier Hanne Bringaker (Bergfløtt)

  • Om å møte og bli møtt, ved foredragsholder og erfaringsspesialist Hannah Petrie

  • Den meningssøkende og samskapende samtalen, ved forskningssjef, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, Paul Møller.

Konsert og utstilling
Konserten "Musikk Bygger Broer" med Kim A. Rysstad, Kerstin Blodig og Jørn Skogheim
Gruppeutstillingen «Møtepunkt» blir vist. 

Bindende påmelding innen 1.juni
Ring tlf. 32 22 68 00 eller send mail til op.jupskaas@s-ks.no
Maksimum deltakerantall er 110 stykker.  

Oppdatert