Gå til innholdet

Halvannet år etter kjøp av eiendom og fullstendig restaurering, ble lokalitetene til Øvre Eiker tiltakene åpnet av en glad og imponert ordfører. Hun uttrykte takknemlighet over samarbeidet med Kirkens Sosialtjeneste.

For halvannet år siden kjøpte Kirkens Sosialtjeneste eiendommen Stasjonsgata 10-12 i Hokksund sentrum. Den ble kjøpt sammen med Eiker Eiendomsutvikling som er et kommunalt eid selskap. Onsdag 23.januar ble huset som rommer både bruktbutikk, oppfølgingssenter og fire flotte leiligheter for tidligere rusmiddelavhengige, markert åpnet. Tilstede var deltakere, ansatte, ordfører, rådmann, samarbeidspartnere, frivillige og representanter fra hovedkontoret. Det er opprettet et eget as for å drifte bygningen, som ble totalrestaurert for nesten 12 mill. kroner. Det foreligger planer om å bygge ut flere leiligheter i bakgården til butikken. Den saken ligger nå til behandling i kommunen.

Et viktig tilbud
- Dere bidrar mye i lokalsamfunnet på mange måter, og bygget er et viktig tilbud for de som trenger det. Dere gjør en fantastisk jobb, og med bruktbutikken Føniks bidrar dere også med liv i gatebildet. Vi er veldig glad for å ha Kirkens Sosialtjeneste i Øvre Eiker kommune. Det er utrolig at dere har funnet røtter i Hokksund, og jeg håper at de vil gro i mange år fremover, sa en imponert ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H). Hun uttrykte også glede over at samarbeidet mellom Kirkens Sosialtjeneste Øvre Eiker tiltakene og Øvre Eiker eiendomsutviking ser ut til å være vellykket. Bruktbutikken Føniks opplever en kraftig omsetningsøkning etter at de fikk større, moderne lokaler i Hokksunds hovedgate. - Det gir igjen flere muligheter for arbeidstrening, poengterte hun.

Takket og gratulerte
Blant dem som ba om ordet for å takke og gratulere, var to av deltakerne ved Bruhjørnet oppfølgingssenter. Lilli Stengrimsen Larsen og Ina Michelle Blyverket takket for alt det som gjøres for dem, og fortalte om sin opplevelse av tilbudet. Jentene uttrykte hvor viktig det er for dem, og hvordan deres liv er snudd etter at de kom i kontakt med Kirkens Sosialtjeneste.

Mye har skjedd på fem år
Kirkens Sosialtjeneste Øvre Eiker tiltakene har vært nesten fem og et halvt år i Hokksund. I disse årene har virksomheten startet et oppfølgingssenter, bruktbutikk og Haugveien som er et lavterskel boligtilbud. Øvre Eiker tiltakene er tiltaksarrangør for NAV og driver et omfattende arbeidstreningstilbud. Nå har de også fire leiligheter for tidligere rusavhengige og de tilbyr også norskopplæring for å nevne noe.

Leder for Bruhjørnet oppfølgingssenter, Ingunn Aune Hennum, er stolt over alt de har fått til i løpet av disse årene. Hun fortalte også om den høye aktiviteten ved senteret. I fjor ble det registrerte ca. 3.500 besøk, og nå er det 29 kvinner og 26 menn som bruker tilbudet jevnlig. Etter at Øvre Eiker tiltakene flyttet til Stasjonsgata har kundene til bruktbutikken blant annet kommentert hvor pent det ser ut, hvor hyggelig betjeningen er og hvor gode vafler de får!

Se medieoppslag om den offisielle åpningen.
Oppdatert