Gå til innholdet

Ideelt Barnevernsforum (IB) arrangerer offentlig høring om barnevernet, hvor hele familie- og kulturkomiteen deltar.

Gunn Kari Gjul (A), Øyvind Håbrekke KrF), Linda C. Hofstad Helleland (H), Arild Stokkan Grande (A) er fire av medlemmene i Familie- og kulturkomiteen som deltar på høringen.
Ideelt Barnevernsforum (IB) inviterer alle medlemmer, aktuelle berørte organisasjoner og instanser på barnevernfeltet til til høring tirsdag 9.april under overskriften ”Framtidens barnevern" fra kl.10.30-14.00. Arrangementet finner sted i  Frelsesarmeens lokaler (Kom T I Øgrimsplass 4 i Oslo).

- Bakgrunnen for IBs initiativ er først og fremst den varslede lovproposisjonen som Regjeringen skal legge frem før påske. Det vil bli foreslått endringer i barnevernloven og det kommer en stortingsmelding om barnevernet som statsråden har annonsert skal foreligge samtidig, sier seksjonssjef i Kirkens Sosialtjenestse Asbjørn Sagstad. Han sitter også i IB sitt arbeidsutvalg.
 
- Dette er sentrale dokumentene som danner et naturlig grunnlag for å sette framtidens barnevern på dagsorden. I tillegg representerer dette en god anledning for å markedsføre det ideelle barnevernet, og til å løfte fram barnevern som et viktig politikkområde i den kommende valgkampen, sier Sagstad.

Hvem kommer?
· Landsforeningen for barnevernsbarn
· Tidligere barnevernsbarn
· Psykolog og professor Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
· Hele familie- og kulturkomiteen på Stortinget
· Statssekretær Kjetil Ostling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Program
Kl.11.00          Velkommen
Kl.11.05-12.00 Innlegg fra tidligere barnevernsbarn; Landsforeningen for barnevernsbarn, professor Tore-Willy Mørch
Kl.12.00-12.30 Pause m/servering
Kl.12.30-12.45 Innlegg v/statssekretær Kjetil Ostling, BLD
Kl.12.45-14.00 Paneldebatt (En representant fra hvert parti i familie- og kulturkomiteen)
Kl. 14.00           Slutt
Oppdatert