Gå til innholdet

1. oktober 2019 åpner CRUX dørene for et nytt botilbud for bostedsløse i Trondheim,
Etter en anbudskonkurranse har CRUX inngått avtale med Trondheim kommune om et botilbud for i hovedsak bostedssløse småbarnsfamilier. Tidligere har kommunen tilbudt tilsvarende bolig på motell og campingplasser, men har nå ønsket å gi ideelle private oppdraget. 

- I tillegg til småbarnsfamilier vil vi også kunne ta i mot enslige, alle har de det til felles at de av ulike årsaker har fått store økonomiske utfordringer. Det skal ikke være rus innblandet i utgangspunktet, men mennesker som trenger et midlertidig bosted til de finner noe annet, sier virksomhetsleder Ragnhild Dragsjø. Hun var tidligere leder for tilbudet for enslige mindreårige flyktninger som CRUX drev i Trondheim. Den nye virksomheten, CRUX Moholt, skal drives i de samme lokalene.

Det er Nav som skal plasserer hvem som skal bo på CRUX Moholt, og hvor lenge de skal bo der. Målet er  korte opphold, alt fra èn dag til maksimum tre måneder. Kontrakten CRUX har inngått med Trondheim kommune har en varighet på 6 år, med muligheter for 2 års forlengelse. 

Virksomhetsleder Ragnhild Dragsjø vil jobbe i 100% stilling på dagtid, I tillegg har CRUX lyst ut tre stillinger (a 37%) som miljøarbeidere på kveldstid. Da søknadsfristen gikk ut 2.juli var det kommet inn 111 søkere. 
Oppdatert