Gå til innholdet

CRUX gjennomfører i høst en omorganisering av stiftelsens barnevernsarbeid. Våre tre barnevernvirksomheter blir nå delt og samordnet etter målgrupper, i stedet for geografi.

Anne-Grete Andreassen og Morten Myhren er i gang som enhetsledere for barnevernet i CRUX.

Virksomhetene CRUX Solstrand barnevernsenter, CRUX Styve Gard og CRUX Bokn bufellesskap blir nå omgjort til målgruppeorganiserte enheter. Barnevernsarbeidet i stiftelsen blir i stedet delt inn i tre:

  • Enhet for institusjon
  • Enhet for fosterhjem
  • Enhet for hjemmebasert oppfølging.

- Dette gjør vi for å sikre stabil og robust drift, og legge til rette for vekst og utvikling innenfor hele stiftelsens barnevernsarbeid. Nå er to av tre enhetsledere rekruttert, men alle våre tidligere virksomhetsledere blir med videre i ny organisering og stabsfunksjoner, sier seksjonssjef Nora Blaasvær.

Morten Myhren er ansatt som enhetsleder for institusjon og er stasjonert i Bergen. Staben ved avdelingene er lokalisert både i Bergen og på Haugalandet. Hovedoppdraget og målgruppen er uforandret, og ungdommer som bor hos oss vil forholde seg til de samme ansatte, lokaliteter og rutiner i hverdagen.

Anne Grete Andreassen er enhetsleder for fosterhjem. Også hun er stasjonert i Bergen. Andreassen er ansvarlig for CRUX sin drift og satsing på fosterhjem nasjonalt med felles fagutvikling, rekruttering og kursing.

Enhetsleder for hjemmebaserte oppfølgingstjenester er ikke ansatt, men rekrutteringsprosessen er i gang. 

Websidene vil bygges om i tråd med dette, men foreløpig finner du kontaktinformasjon til enehetslederne under barnevernsvirksomhetene.

Oppdatert