Gå til innholdet

Fra august skal Gunnveig S. Rykkelid (52) lede Kirkens Sosialtjeneste sin virksomhet for utviklingshemmede i Kristiansand.

Gunnveig Rykkelid
-Jeg hadde hørt litt om Kirkens Sosialtjeneste fra før, og da jeg så annonsen ble jeg interessert. Det var også andre som tipset meg om stillingen ved Torridalsveien Aktivitetshus og lurte på om ikke dette var noe for meg. Da jeg satte meg mer inn i organisasjonen og dens verdier, fant jeg ut at dette var en paraply jeg gjerne vil jobbe under, sier Rykkelid. Hun er trønder, opprinnelig fra Skaun kommune, men har bodd i Kristiansand siden 1984.

Gunnveig er utdannet førskolelærer med spesialpedagogikk, samt kristendom grunnfag og diakoni som videreutdanning. Hun har de siste seks og et halvt årene jobbet i Hellemyr menighet, hvorav de to siste årene som daglig leder og menighetspedagog. Tidligere har hun jobbet som lærer i grunnskolen og mange år i barnehage som førskolelærer, men mest som styrer. I tillegg har hun hatt et tre-årig engasjement i Agder Bispedømme som barne- og ungdomskonsulent. 

Hva ønsker du å bidra med inn i Torridalsveien Aktivitetshus?
- Ved en tidligere anledning fikk jeg besøke virksomheten, og mitt inntrykk er at det er et innarbeidet team som trives og jobber bra. Jeg ønsker at vi fortsetter med det. Med mine ”nye” øyne kan jeg også være med å drøfte veien videre. Men først vil jeg starte med å bli kjent med organisasjonen, de ansatte og brukerne våre. Åpenhet, dialog, medvirkning og tydelighet er stikkord jeg ønsker å jobbe etter. Jeg gleder meg til å begynne, sier Gunnveig Rykkelid.
Oppdatert