Gå til innholdet

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) vil sikre ideell sektor og var gjest på "Frokostmøte" til den nye nettverket.

Foto: sp.no
Fredag 14. februar ble det første frokostmøtet for ledere av diakonale organisasjoner, institusjoner, menigheter og diakonale tiltak i Bjørgvin bispedømme arrangert på Haraldsplass.
 
Målsettingen er å bidra til et diakonalt nettverk, være en møteplass for diakonien i Bjørgvin samt å bygge diakonal kompetanse.

- Vi ønsker at diakonale ledere kan bli kjent, inspirere hverandre og ta opp aktuelle tema som vi har felles interesse av, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Kjersti Toppe (Sp) var Frokostmøtets første gjest
Toppe er 1. nestleder i Helse- omsorgskomiteen på Stortinget og er en varm forsvarer av ideelle organisasjoner. Temaet for frokostmøtet var ”Diakoniens plass i fremtidens Velferds-Norge”. Kjersti Toppe ga uttrykk for at det var lærerikt for henne å treffe lokale og regionale ledere, og at hun ville følge opp innspillene hun fikk.

Vil øke den ideelle andelen av velferdstjenester
- Toppe ga kraftig ros til ideelle organisasjoner, og mente at den ideelle andelen av velferdstjenestene bør økes fra dagens 5-7% til 25% innen 2020. Det er i tråd med anbefalingene i stortingsmeldingen "Innovasjon i omsorg", forteller generalsekretær Helmuth M. Liessem.

- Et virkemiddel for å oppnå dette er å bruke unntaksbestemmelsen i forskrift om offentlige anskaffelser. Det vil sikre det offentlige samarbeid med verdibaserte virksomheter som har lang erfaring, høy kvalitet på tjenestene, leveringsevne og evne til omstilling. Videre var Toppe også bekymret for de ideelles eksistens, og kvaliteten på tjenestene dersom konkurransene åpnes for kommersielle, sier Liessem. 
 
 

Oppdatert