Gå til innholdet

Høyre foreslår nå å fengsle unge «verstinger» under 18 år. Dette er helt feil medisin sier barneombudet. Stiftelsen CRUX er helt enig med barneombudet.

- Barn og ungdom under 18 år skal ikke sitte i fengsel. Selv de «verstingene» som Høyre ønsker å ramme her, vil ikke komme ut av sin kriminelle løpebane gjennom å bli innesperret i fengsel, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Stiftelsen CRUX leverer tjenester på barneverns- og helsefeltet, og har blant annet institusjoner der vanskeligstilt ungdom bor under tett oppfølging.

Høyre kommer med forslaget som et svar på problemene særlig i Oslo, der kriminelle gjenger rekrutterer barn og unge til sin virksomhet. Ungdommene blir ikke møtt med konsekvenser som har effekt og de blir gjengangere i systemet. Høyre mener det er på plass med tydeligere straffereaksjoner.

- All erfaring tilsier at fengselsstraff ikke løser disse problemene. I stedet blir fengselsopphold en skole i hvordan begå kriminalitet, sier generalsekretær Liessem.

Han forstår imidlertid behovet for å stoppe gjengangerne. – Jeg ser at samfunnet trenger å vise denne gruppen at oppførselen deres har konsekvenser, men det må gjøres på andre måter dersom vi ønsker å hjelpe dem. Her trengs det styrking av barnevern og alle etater og organisasjoner som jobber forebyggende. Når det kommer til straff, må fokuset være på ungdomsstraff, der ungdommene blir møtt med tett oppfølging i stedet for innesperring, sier Liessem i stiftelsen CRUX.

 
 
Oppdatert