Gå til innholdet

- En slik endring forutsetter at det blir bevilget penger til å bygge opp et apparat for å hjelpe rusavhengige innenfor helsesystemet, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Helseminister Bent Høie overtar narkotikafeltet
Stortinget vedtok denne uken statsbudsjettet for 2018. Dermed har det også vedtatt den mye omtalte «flyttingen» av rusfeltet fra justis til helse, fordi dette lå som en merknad til statsbudsjettet.

Generalsekretæren i stiftelsen CRUX synes tanken er god, men påpeker altså at forutsetningen er at helsesystemet rustes opp til å ta denne oppgaven i større grad enn tidligere. – Det holder ikke med en bra tanke om at stikkordet er hjelp og ikke straff. Det må bygges opp ulike typer behandlingsplasser og andre hjelpetiltak som mennesker med rusavhengighet kan henvises til, sier Liessem.

Likevel tror han ikke på noen revolusjon innenfor rusfeltet som følge av flyttingen.
- Gjennom medieoppslag om saken kan man fort få inntrykk av at dette er en helt ny tankegang. Men også i dag henvises rusavhengige i mange tilfeller til helsehjelp, selv om fagfeltet er knyttet til justis og ikke helse, sier generalsekretær Liessem.

– Men vi er fornøyd med det signalet forslaget gir, at her er det i større grad snakk om å behandle sykdom og ikke å straffe folk vekk fra narkotikamisbruk. Det nytter ikke uansett, sier Liessem i stiftelsen CRUX.
Oppdatert