Gå til innholdet

- Det er nok en av de bedre plattformene for ideell sektor, påpeker generalsekretær Helmuth M. Liessem til Vårt Land tirsdag 26. februar.

Avisen har laget en artikkel om fokuset på ideell sektor og frivillighet i Granavolden-erklæringen. Erklæringen inneholder et helt kapittel om ideelle og deres bidrag. Både Liessem og lederen av Virke Ideell og frivillighet, Inger Helene Venås, er positive til plassen som er gitt de ideelle i Regjeringsplattformen.

Innholdsmessig er det også mye bra som står i det aktuelle kapitlet. Stortingsvedtaket om å øke andelen ideelle i helse- og sosialsektoren skal følges opp. Målet om 40 prosent ideell andel i institusjonsbarnevernet innen 2025 skal konkretiseres. Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for helse- og sosialtjenester skal utnyttes og det er ønske om å innføre flere langsiktige driftsavtaler i barnevernet.

- I slike plattformer er jo alt intensjoner og da er jo spørsmålet til slutt om innholdet lar seg gjennomføre, påpeker generalsekretær Liessem.

Den som ikke tror på de positive følgene av plattformen for ideelle, er Senterpartiets Kjersti Toppe. Hun mener det positive kapitlet om ideelle vil bli overkjørt av andre punkter som styrker de kommersielle private leverandørene og interessene.

- Regjeringsprogrammet inneholder en rekke punkter om konkurranse og privatisering som i praksis vil utmanøvrere de ideelle, sier Toppe til Vårt Land.

Oppdatert