Gå til innholdet

Da Hamar Catering ble slått konkurs mottok matutdleingen ved CRUX Arbeideren ett tonn mat.

Klaaspeter Kuperus og matutdleingen ved CRUX Værestedet er takknemlige for all gratismaten de kan formidle videre.
Til avisen Hamar Dagblad forteller tiltaksleder Klaaspeter Kuperus hvor lykkelige de er over dette, og takker den nye eieren Hai Hang for all maten.

Et tonn mat
En kjølebil med restemat fra Hamar Caterings fryselager tømmes over i en ventende kassebil. Tanken er at maten skal komme byens vanskeligstilte, og andre, til gode.

– Vi har dessverre begrenset med frysekapasitet, så vi må gi noe av maten videre til andre instanser. Vi prøver å fordele maten raskt til de som driver med sosiale prosjekter i Hamar-området, sier Kuperus.

– Det blir en del jobb med maten vi får i gave, men vi holder på med å opprette en regional matsentral, og dette er en veldig fin øvelse i å håndtere større mengder mat. Derfor må jeg ha med meg Mohammed, som trolig vil være logistikkansvarlig for den nye matsentralen, forklarer Kuperus.

– Hva slags mat er det du gir bort, Hai?

– Her er det en masse forskjellig: Kjøtt, fisk, caréer, brødmat og ferdigproduserte gryter. Jeg anslår at det er rundt et tonn med mat som gis bort, sier Hang.

– Hvorfor ikke beholde alt dette i bedriften?

– Det er mye verdier også for meg som driver i denne bransjen. Men vi som driver med matproduksjon er nødt til å vite eksakt hvor maten vi selger kommer fra. Jeg tar rett og slett ikke sjansen på å selge noe videre som jeg ikke kjenner opprinnelsen til.

– Men det er hyggelig å kunne gi bort maten til veldedighet. Denne maten vil forhåpentligvis komme mange til gode, sier Hang og smiler.

Stort behov
Kuperus vil sikte høyere med matfordeling:

– Jeg får stadig tilbud fra forretninger og leverandører om leveranser av paller med mat. Vi har erkjent at vi må sikte høyere med fordelingen. Dessverre er det et stort hjelpebehov i Hamar-regionen. Mange trenger hjelp, selv om vi lever i et rikt samfunn. Da må vi kunne fordele mer av maten som står i fare for å bli kastet. Og vi hos CRUX tar gjerne en engros-posisjon for viderefordeling av mat, sier Kuperus.

Han mener det er nokså lett å få tak i mat til de vanskeligstilte:

– Vi har en del telefonnumre som vi kan ringe for å skaffe matvarer. Men det krever mye av oss. Vi må kunne være fleksible og kunne ta imot større mengder enn i dag.

Bare Crux alene deler ut cirka 14.000 porsjoner med mat i Hamar hvert år.

Kilde: Hamar Dagblad
Oppdatert