Gå til innholdet

Generalsekretær Liessem i Offentlig Handel om ideelle og kommersielle barnevernsaktører.

Bilde: Offentlig Handel
Offentlig Handel publiserte artikkelen "De private taper kampen" i november 2012. I slutten av august ble intervjuet med generalsekretær Helmuth M. Liessem publisert som motsvar til kritikken fra de kommersielle barnevernsaktørene.

Departementet ønsker å skjerme de ideelle institusjonene fra tidsavgrensede kontrakter.
Kirkens Sosialtjeneste jubler over signalene fra departementet. For dem vil dette bety bedre tjenester for barn og unge, forutsigbarhet, trygghet og stabile fagmiljøer.

Nylig sendte BLD et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor de opplyser at korte kontrakter skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til en av partene sier dem opp. Fortsatt skal det være konkurranser, men de som nå vinner anbudet kan nå begynne å tenke i et lengre perspektiv.

Minst 10-årige avtaler
- I henhold til forskrift til lov om offentlige anskaffelser er det mulig for myndighetene å utlyse skjermede konkurransene for ideelle organisasjoner. Bufdir brukte denne forskriften i 2008. Det som nå skjer gjør oss svært glade fordi det gir bedre tjenester for barn og unge. Langsiktige avtaler betyr også større forutsigbarhet, lengre planleggingshorisont, trygghet for de ansatte, stabile fagmiljøer og muligheter for en bedre dialog med myndighetene i utviklingen av tjenestene.

- Barn og ungdom i våre virksomheter har veldig ulike behov og sammensatte vansker. Det betyr at disse tjenestene er avhengig av at de tilpasses den enkelte for et optimalt resultat. Vi håper derfor at de lange avtalene gir mulighet for dialog med oppdragsgiver.

- Til nå har vi hatt fireårige avtaler, pluss et opsjonsår og med tre til fire måneders oppsigelsestid. Alle avtalene vi har inngått, går ut neste år. Nå får vi altså signaler om at vi kan få lengre avtaler og det er svært gledelig, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i Kirkens Sosialtjeneste.

- Kravet til konkurranse i loven gjelder jo fortsatt med langsiktige avtaler, og alt over 4 år på kontraktslengden krever en særskilt begrunnelse. Så selv om en avtale som løper til den sies opp er lov, vil det likevel foreligge en plikt til å si opp avtalen når man passerer ca. fire år? 


Bakgrunn for saken
Offentlig Handel publiserte artikkelen "De private taper kampen" i november 2012, som tar for seg kommersielle aktører innen barnevernsfeltet. Der kommer det frem at de sliter for å få avtaler, fordi det er politisk bestemt at ideelle aktører skal foretrekkes før kommersielle virksomheter.
Oppdatert