Gå til innholdet

24. april møtte fire paraplyorganisa-sjoner for ideell sektor og statssekretærene Ragnhild Vassvik Kalstad (Fornyings-, administrasjons- og kirkedep.) og Kjell Erik Øie (Helse- og omsorgsdep.) representanter fra Europakommisjonen og Europaparlamentet. Kirkens Sosialtjeneste ved generalsekretær Helmuth M. Liessem deltok på møtet.

Diskuterte handlingsrom for ideell sektor
I 2012 inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. I avtalen er ideell sektor representert ved Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift. -For å sikre at ideelle organisasjoner også i framtiden kan være viktige bidragsytere til offentlige tjenester, er det viktig å bruke handlingsrommet innenfor regelverkene om offentlig støtte og offentlige anskaffelser. Formålet med møtene var å diskutere dette handlingsrommet, forteller generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Det kom frem at Norge har et stort spillerom innenfor dagens regelverk, og at dette spillerommet ikke vil begrenses i det nye regelverket. Dette er første gang ideelle aktører legger fram denne typen saker for EU sammen med representanter fra regjeringen. 

Nytt EU regelverk i 2013
I løpet av 2013 vil EU vedta et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Dette vil blant annet få betydning for hvordan norske myndigheter kan gjennomføre sine kjøp av helse- og sosiale tjenester. -Det er et sterkt ønske, både fra ideell sektor og dagens regjering, at ideell sektor fortsatt kan være en aktiv del av helse- og omsorgstjenestefeltet i Norge. Vi var interessert i å diskutere med Europakommisjonen og Europaparlamentet om, og i hvilken grad, vi innenfor EØS-avtalens regelverk kan legge til rette for ideell sektor som tilbyder av helse- og omsorgstjenester, sier Helmuth Liessem.

Uavklart om skjerming av ideelle
Det er likevel uklart om Norge kan fortsette å gjennomføre skjermede konkurranser for ideelle aktører. Kommisjonen var tydelig på at dette ikke var forenelig med likebehandlingsprinsippet i EU-traktaten. Representanten fra Parlamentet var litt mer åpen, og mente at dette muligens kan være opp til den enkelte nasjonalstat. -Vår oppgave videre nå er å kjempe for et best mulig spillerom for ideelle aktører i det nye, norske regelverket som kommer i 2014, sier Liessem.

Møtene fant sted på Norway House, med Norges EU-ambassadør Atle Leikvoll som vertskap. Delegasjonen fra Norge møtte:

Europakomminsjonen
Generaldirektoratet for indre marked og tjenester (DG MARKT) ved direktør Joaquim Nunes de Almeida
Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranse (DG COMP ved direktør Fabienne Ilzkovitz

Europaparlamentet
Belgiske europaparlamentarikeren Marc Tarabella. Han er saksordfører for to anskaffelsesdirektiver i Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukerrettigheter (IMCO).
Oppdatert