Gå til innholdet

Monica Hagen er nå i full gang som tiltaksleder på CRUX Barm oppfølgingssenter på Hamar. Monica kommer fra jobb som psykiatrisk sykepleier i Stor-Elvdal kommune.
 

Hun har rett og slett flyttet med seg mann og sønn på 16 år, og etablert seg i leid hus på Hamar. Datteren på 20 år bor og jobber på Tynset.  

Monica er utdannet sykepleier, med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Før hun kom til stiftelsen CRUX jobbet hun som psykiatrisk sykepleier på Koppang. Før det igjen var hun avdelingsleder for de hjemmebaserte tjenestene i Stor-Elvdal kommune.

- Jeg har alltid jobbet i offentlig sektor og fikk lyst til å prøve meg på noe annet. Derfor la jeg merke til utlysningen fra stiftelsen CRUX. Da tenkte jeg at jeg kan ta med meg alt det gode jeg har lært fra offentlig virksomhet og samtidig lære noe nytt i ideell virksomhet, sier Hagen.

- Jeg la også godt merke til menneskesynet til CRUX, kjerneverdier og slagordet «Det finnes alltid muligheter». Det fenget meg. Det humanistiske verdisynet, menneskerettigheter og respekt for alle traff meg midt i hjertet, utdyper hun.

Nå er første mål å bli kjent med CRUX Barm, deltakere og ansatte, de andre Hamartiltakene og samarbeidspartnere.

- Jeg har møtt en gjeng som er sammensveiset og engasjert og sammen skal vi videreføre det som allerede er her, sier Hagen.

- Mer konkret skal vi jobbe med å implementere arbeidshjulet, videreføre en recovery-orientert praksis for å sikre endring til det bedre for deltakerne og utvikle systematikken i det tilbudet vi har. Jeg har også noen ideer til å utvikle tilbudet videre. Kanskje skal vi vurdere gruppetilbud og systematisk pårørendearbeid? De ansatte har også ytret ønske om felles retningslinjer for driften for alle Hamartiltakene, forteller Hagen.

— Vi ønsker Monica velkommen til stiftelsen CRUX. Det er godt å få lederen på CRUX Barm oppfølgingssenter på plass ved inngangen til en travel og viktig høst for tilbudene våre på Hamar, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Oppdatert