Gå til innholdet

Mitt Liv Institusjon er et utviklingsarbeid der unge og fagfolk sammen finner løsningene for enda bedre barnevernsinstitusjoner. Kirkens Sosialtjeneste ved Bokn Bufellesskap og Styve Gard er stolte deltakere i prosjektet .

21 institusjoner fra Troms i nord til Telemark i sør og fra Bufetat, Oslo kommune, ideelle virksomheter, Aleris og Human Care har startet et samarbeidet med Forandringsfabrikken og barnevernsproffene. Målet er å utvikle og forbedre barnevernsinstitusjoner i Norge, gjennom å ta i bruk egne erfaringer fra livet i institusjon.

Forandringsfabrikken er en stiftelse som blant annet inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «barnevernsproffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole egentlig fungerer. De presenterer sin kunnskap og erfaringer gjennom foredrag, rådgiving og kurs.

I slutten av august var det oppstart og kick-off for prosjektet Mitt Liv Institusjon, hvor Kirkens Sosialtjeneste er representert ved Bokn Bufellesskap og Styve Gard. I løpet av høsten skal Forandringsfabrikken og proffene møte de ansatte fra institusjonene til fag- og inspirasjonsdager. Institusjonene skal så bruke barn og unges kunnskap til å forandre hvordan de jobber.

- «Proffene» imponerte sterkt med sin modighet og åpenhet. Det var svært inspirerende å høre på deres tanker, forslag og betraktninger. Vi gleder oss til videre samarbeid og utviklingsarbeid, sier Anne Kvilhaug, virksomhetsleder ved Bokn Bufellesskap

 
Oppdatert