Gå til innholdet

Mette Dyve (44) kommer fra stillingen som kvalitetsrådgiver ved Drammen DPS (Vestre Viken), og har lang arbeidserfaring fra psykiatrifeltet.

Mette Dyve starter i stillingen 10. september 2018.
Hun har vært gruppeleder for ulike poster, prosjektleder, jobbet med fagutvikling og vært med å opprette et nytt behandlingstilbud for personer med alvorlig psykisk lidelse og psykoselidelse til å komme i, og beholde arbeid og aktivitet.

Av utdanning er Mette Dyve sykepleier med spesialkompetanse i psykiatri. I tillegg har hun tatt lederutdanning på ulike nivå. For tiden er hun i et masterløp i administrasjon og ledelse ved BI.

CRUX Bergfløtt er ikke et helt ukjent sted for henne. I 1997 hadde hun sin praksisperiode der.

- Det ble avgjørende for at jeg senere valgte psykisk helsearbeid som mitt spesialområde, forteller Mette Dyve. Gjennom tidligere jobber har hun hatt jevnlige møtepunkter med CRUX Bergfløtt behandlingssenter.

- Jeg opplever virksomheten som nyskapende, modig og i stadig utvikling. Det er så kompetente folk som jobber der, som har grunnholdningen at de vil det beste for pasienten. CRUX Bergfløtt har et godt omdømme, ikke minst etter NRK-serien «Stemmene i hodet». Jeg gleder meg til å være en del av dette fagmiljøet, sier Dyve.

Nora Blaasvær, seksjonssjef i barnevern og helse er glad for at Mette har takket ja til utfordringen som ligger foran.

- Vi har ansatt en leder som vi tror vil kombinere fag og folk, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, kontakt med oppdragsgivere og fagfelt på en solid og helhjertet måte. Mette kjenner både CRUX Bergfløtts målgruppe og nettverk i vår region, og hun har et våkent blikk for kvalitetsutvikling. Dette er ting vi mener vil ta virksomheten videre inn i nye tider, samtidig som hun vektlegger verdien av å bevare det som er og som gjøres godt i virksomheten i dag, sier Blaasvær.
Oppdatert