Gå til innholdet

I stiftelsen CRUX har Seksjon oppfølging gjennom de siste to årene utviklet en systematisk metode,"Arbeidshjulet", for å sikre at deltakerne får helhetlig oppfølging. 
Fagutviklingskonsulent i stiftelsen CRUX, Gitte Svennevig.
Områdene som inngår i den helhetlige, individuelle tilnærmingen er: Helse, aktivitet, økonomi, bolig og nettverk/familie. Dette er et prosjekt som helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Veileder til metodikken er skrevet, den vært på høring og er nå klar til bruk.

"Arbeidshjulet" på høring eksternt og internt 
Skien og Øvre Eiker kommuner, CRUX Kalfaret behandlingssenter og CRUX Bergfløtt behandlingssenter har bidratt med gode innspill for å gjøre metoden enda bedre. 

- Vi fikk meget nyttige innspill som har bidratt til å gjøre veilederen for arbeidshjulet enda bedre. Vi er også glad for at vi fikk med litt refleksjon rundt bruken av skaleringsspørsmål, og forslag til å utarbeide en bedre overgang fra den den faglige forankring til selve fremgangsmåten i praksis, sier fagutviklingskonsulent Gitte Svennevig som gjerne vil takke høringsinstansene for deres engasjement. 
 
Tas i bruk over nyttår
Implementering er i gang, og noen av våre oppfølgingssentre har begynt å bruke metodikken. Fra 01.01.2019 vil alle i Seksjon oppfølging jobbe etter denne fremgangsmåten med nye deltakere.

Oppdatert