Gå til innholdet

Onsdag 27.november feires det "Messe for verdighet" i Storhamar kirke kl. 10.00. Mennesker som er berørt av vold og seksuelle overgrep er spesielt velkommen til messen, hvor CRUX Hamartiltakene er medarrangør. 
«Messe for verdighet» holdes i alle landets bispedømmer gjennom året i samarbeid med organisasjoner som deler visjonen om nulltoleranse for seksuelle overgrep og støtter enkeltmennesker og fellesskap som er rammet. Gudstjenesten er en del av arbeidet mot vold, seksuelle overgrep og krenkelser der mørketallene er store. Kirken ønsker å øke kunnskapen om temaet, forebygge og være med på å forhindre nye overgrep.

– Messe for verdighet inviterer til fellesskap og ettertanke. Gjennom Messe for verdighet, er vi tydelige på at vi stadig vil bygge tryggere og sanne fellesskap, sier hamarbiskop Solveig Fiske, som deltar i gudstjenesten onsdag til Hamar Arbeiderblad.

Arrangementet er et samarbeid mellom Barnas stasjon Hamar, Redd Barna, Smiso-støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Hamar-Elverum og Oppland, Frelsesarmeen Hamar, Fengselspresten, Blå Kors, Hamar menighet og biskopen i Hamar og CRUX Hamartiltakene.
Oppdatert